Report the Artwork

Gethyllis ciliaris met vrucht en een detailstudie van de bloem