Report the Artwork

Aloe dichotoma, met detailstudie van de bloeiwijze