Exhibit image
Imagee-Card
11 8.3 (7)

Alexander the Great at the Battle of the Granicus against the Persians  1737

by Cornelis Troost

Veldslag tussen het leger van Alexander de Grote en de Perzen bij de Granikos. Op de voorgrond vechtende ruiters, waaronder Alexander op een wit paard. Rechts op de achtergrond trekken ruiters en soldaten de rivier door.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum